• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Założenia nowego systemu gospodarki odpadami

Jakie są założenia nowego systemu gospodarki odpadami?

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zaśmiecania  w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
 • prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami,  w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia:

za rok 2020

 • poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo za 2020 rok,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo za rok 2020,
 • poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:
  • za rok 2021 – 20% wagowo,
  • za rok 2022 – 25% wagowo,
  • za rok 2023 – 35% wagowo,
  • za rok 2024 – 45% wagowo,
  • za rok 2025 – 55% wagowo,
  • za rok 2026 – 56% wagowo,
  • za rok 2027 – 57% wagowo,
  • za rok 2028 – 58% wagowo,
  • za rok 2029 – 59% wagowo,
  • za rok 2030 – 60% wagowo,
  • za rok 2031 – 61% wagowo,
  • za rok 2032 – 62% wagowo,
  • za rok 2033 – 63% wagowo,
  • za rok 2034 – 64% wagowo,
  • za rok 2035 i każdy kolejny – 65 % wagowo.

Ponadto gminy mają obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H