• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie miasta Ciechanów już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. Ponadto daje się zauważyć mniejsza ilość odpadów, które trafiają na przepełnione składowiska oraz oszczędność przy wytwarzaniu nowych produktów z surowców wtórnych. W Ciechanowie segregacja prowadzona jest w dwóch systemach: systemie u „źródła”, czyli workowym oraz w systemie „w sąsiedztwie”, czyli pojemniki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. System selektywnej zbiórki obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów.

SZKŁO. worki i pojemniki koloru zielonego

co należy wrzucać:

 • szklane butelki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • słoiki
 • szklane opakowania po kosmetykach

czego nie należy wrzucać:

 • szyb okiennych i samochodowych
 • szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego)
 • luster
 • szkła kryształowego
 • ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, naczyń żaroodpornych, doniczek)
 • żarówek, świetlówek i lamp
 • szklanych opakowań po środkach farmaceutycznych i chemicznych
 • sprzętu AGD

PAPIER. worki i pojemniki koloru niebieskiego

co należy wrzucać:

 • opakowania z papieru i tektury
 • czasopisma
 • gazety
 • ulotki
 • zeszyty
 • koperty
 • kartony
 • worki i torebki papierowe
 • papier szkolny i biurowy
 • kartki
 • papier pakowy

czego nie należy wrzucać:

 • odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych)
 • zatłuszczonego papieru
 • kartonów po mleku i napojach
 • kalki maszynowej
 • papieru foliowego i parafinowego
 • powlekanego tworzywami sztucznymi oraz gumą i tekstyliami
 • tapet
 • papierów ściernych
 • opakowań papierowych po chemikaliach, materiałach budowlanych i paszach

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. worki i pojemniki koloru żółtego

co należy wrzucać:

 • butelki plastikowe
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
 • plastikowe opakowania
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku/soku)
 • folię aluminiową
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po żywności
 • metale kolorowe
 • opakowania po środkach czystości
 • opakowania po kosmetykach
 • czysty styropian opakowaniowy po meblach i sprzęcie AGD

czego nie należy wrzucać:

 • opakowań i butelek po olejach samochodowych i smarach
 • opakowań po środkach chwasto – i owadobójczych
 • opakowań po medykamentach
 • sprzętu AGD
 • zderzaków samochodowych i elementów tapicerki samochodowej

bio. worki i pojemniki koloru brązowego

co należy wrzucać:

 • skoszoną trawę
 • liście
 • kwiaty
 • gałęzie drzew i krzewów
 • trociny
 • korę drzew
 • odpadki z warzyw i owoców
 • obierki z warzyw i owoców

czego nie należy wrzucać:

 • roślin porażonych chorobami grzybiczymi, bakteryjnymi i wirusowymi
 • ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • ryb
 • mięsa
 • kości
 • odchodów zwierząt
 • oleju jadalnego
 • przeterminowanej żywności

odpady zmieszane

co należy wrzucać:

 • wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych worków/pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

czego nie należy wrzucać:

 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • opon oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami. Odpady opakowaniowe z papieru, tworzyw sztucznych i metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka. 

bioodpady

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach.

do przydowmowego kompostownika należy wrzucać:

 • resztki owoców i warzyw
 • resztki roślinne
 • skorupki jaj
 • fusy z kawy i herbaty
 • gałązki z żywopłotów
 • kwiaty
 • liście
 • skoszoną trawę
 • nadziemne części chwastów
 • obierki warzyw i owoców
 • siano i słomę

do przydowmowego kompostownika nie należy wrzucać:

 • mięsnych odpadów kuchennych i kości
 • ryb solonych
 • tłustych odpadków kuchennych
 • zainfekowanych roślin ogrodowych
 • gruzu
 • śmieci z odkurzacza
 • plastiku
 • szkła
 • metalu

Właściciele nieruchomości, kompostujący bioodpady zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów.

Kompostowanie odpadów należy prowadzić zapewniając prawidłowy przebieg procesu kompostowania, tj. z uwzględnieniem konieczności uzupełniania warstw odpadów ziemią i napowietrzania oraz niestwarzania uciążliwości dla otoczenia. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości.

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uważa się za spełniony, jeżeli właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w sposób selektywny określony w § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Terminy odbioru odpadów selektywnie zebranych z terenów osiedli jednorodzinnych są podane na ulotkach informacyjnych przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, na stronie internetowej www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/Rozdzial_X i stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych www.pukciechanow.pl/gmina-miejska-ciechanow

Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek, których wykaz znajduje się jest w Rozdziale XV.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H