• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2022 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie przekazywać odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Gostkowskiej 83 w Ciechanowie. Punkt prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty od godz. 10.00-14.00

W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier
 • matale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytow
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

Ważne!

 • W PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.
 • Bioodpady od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych korzystających ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, nie będą  odbierane w PSZOK, za wyjątkiem gałęzi drzew i krzewów oraz drzewek świątecznych.
 • Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 • Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H