• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nieruchomości zamieszkałe

Na podstawie § 1 ust. 2  uchwały nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 13 zł. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka wynosi 25 zł miesięcznie od mieszkańca.

nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Na podstawie  § 4 ust. 1 ww. uchwały przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemniki o następującej pojemności
wielkość pojemnika w m3częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu
0,06 32
0,12 53
0,24 92
0,36 146
0,66 236
1,1 392
2,2 527
5 1350

 

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane są w sposób selektywny, 
miesięczna stawka za pojemnik o okreslonej pojemności jest wyższa

STAWKA OPŁATY W ZŁ
wielkość pojemnika w m3częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu
0,06 62
0,12 93
0,24 164
0,36 256
0,66 419
1,1 698
2,2 930
5 2 558

W przypadku opróżniania pojemników częściej niż jeden raz w tygodniu, opłaty określa się jako iloczyn krotności opróżniania i stawki opłaty za pojemnik.

nieruchomości o charakterze „mieszanym”

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat określonych w § 1 ust 2 i § 3. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H