• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nieruchomości zamieszkałe

Na podstawie § 1 ust. 2  uchwały nr 300/XIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 13 zł. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie – stawka podwyższona wynosi 26 zł miesięcznie od mieszkańca.

Podjęta przez Radę Miasta Ciechanów uchwała  nr 300/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 13055), daje możliwość mieszkańcom Ciechanowa do skorzystania ze zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami:

 • 1 zł od osoby w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 • 1 zł od osoby w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Tylko złożenie nowej deklaracji uprawnia właściciela nieruchomości do skorzystania z powyższych zwolnie.

nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,90 zł. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 363,80 zł.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H