• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Kogo obejmuje nowy system gospodarki odpadami?

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ciechanowa obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami na mocy uchwały nr 298/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz dostarczenia kopii zawartej umowy do Urzędu Miasta Ciechanów – Referat Gospodarki Odpadami, pokój nr 21, tel. 23 674 92 89 wew. 289.

Mając na uwadze panującą epidemię COVID-19 kopię umowę można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów lub
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: lub .

Posiadanie umowy i dowodów uiszczania opłat podlega kontroli na mocy art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm.).

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz przepisów prawa miejscowego, w szczególności Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, przyjętego uchwałą nr 296/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego pod pozycją 13051.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H