• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane -  nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: opakowania z tworzyw sztucznych, metale (puszki metalowe i aluminiowe), opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło opakowaniowe, odpady zielone –  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: opakowania z tworzyw sztucznych, metale (puszki metalowe i aluminiowe), opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

Ponadto, 2 razy w roku (wiosną i jesienią) organizowana jest mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowe oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podczas której właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie przekazać odpady.

3) nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:
a) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: opakowania z tworzyw sztucznych, metale (puszki metalowe i aluminiowe), opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło opakowaniowe, odpady zielone – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Pozostałe odpady wytwarzane na terenie nieruchomości niezamieszkałych nie są odpadami komunalnymi i podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad i wymogów określonych przepisami prawa.

Odbiór odpadów komunalnych reguluje:
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H