• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych

W dniu 12 listopada 2010 roku w Ciechanowie została podpisana Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-007/10-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 162 238 645,25 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR: 116 450 017,59 zł.
Wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów: 45 788 627,66 zł.
Wydatki kwalifikowane: 137 000 020,69 zł.
Poziom dofinansowania: 85,00 % kosztów kwalifikowanych
Okres realizacji projektu: 2.03.2007 – 16.11.2015

Zadanie zostało umieszczone w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym jako jeden z kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W celu poprawy układu komunikacyjnego w regionie i odciążenia centrum miasta Ciechanów zaprojektowano pętlę miejską wraz z ulicą łączącą pętlę z drogą nr 50 w kierunku Płońska na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Kasprzaka. W wyniku realizacji pętli miejskiej w Ciechanowie powstanie ok. 15 km wybudowanej drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi z czego ok. 5 km będzie stanowiła droga dwujezdniowa o szerokości pasa drogowego ok. 50 m, a ok. 10 km – droga jednojezdniowa o szerokości pasa drogowego ok. 35 m. W ciągu drogi wybudowany zostanie most na rzece Łydyni o długości ok. 40m. Drogom towarzyszyć będą chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji aby udogodnić komunikację ich właścicielom.

Wybudowana pętla miejska wpłynie na poprawę regionalnego systemu transportowego. Dzięki realizacji projektu nastąpi skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie zużycia środków transportu, wzrost bezpieczeństwa, odciążenie ciasnego i niewydolnego komunikacyjnie centrum miasta, co wpłynie na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców. Projekt doprowadzi także do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej w Ciechanowie i w subregionie oraz wpłynie na warunki funkcjonowania przedsiębiorców, ponieważ przebiegać będzie przez teren dzielnicy przemysłowej. Pętla przebiegać będzie przez realizowane przez PKP PLK wiadukty drogowe w ciągu ulic Mleczarskiej i Gąseckiej. Rezultatem będzie powiązanie subregionu sprawnym systemem komunikacyjnym, wpływającym na szybsze i lepsze połączenia

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H