• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację ulicy Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60

W dniu 24 marca 2010 roku w Ciechanowie została podpisana Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-158/08-00 o dofinansowanie projektu „Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację ulicy Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 4 830 127,52 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 931 781,12 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów: 693 843,73 zł
Wydatki niekwalifikowane: 204 502,67 zł
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji projektu:
rzeczowy:
26.06.2008 r. – 31.12.2010 r.
finansowy:
26.06.2008 r. – 28.02.2011 r.

Celem projektu było odciążenie i udrożnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Ciechanowa. W wyniku modernizacji istniejących ulic oraz budowy nowego odcinka do drogi krajowej nr 60 realizacja inwestycji spowodowała usprawnienie funkcjonowania układu drogowego a także umożliwiony został dojazd do centrum miasta i mieszczących się w nim obiektów użyteczności publicznej. Jest to obszar najsilniej zainwestowany z gęstą zabudową i licznymi instytucjami publicznymi. Dzięki realizacji projektu zintegrowany układ komunikacyjny stanowi trasę obwodową dla ścisłego centrum, gdzie został zamknięty ruch kołowy.

Działania w ramach projektu polegały na:

 • przebudowie oraz budowie nawierzchni odcinków ulic o łącznej długości 950 m (ul. Strażacka, ul. Kopernika, ul. Sierakowskiego, ul. Nowoprojektowana)
 • przebudowie oraz budowie chodnika dla pieszych o łącznej długości 1400 m
 • modernizacji 4 skrzyżowań
 • przebudowie kolidującej z inwestycją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i teleinformatycznej
 • budowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 504 m oraz przebudowie kanalizacji deszczowej o długości 50 m
 • budowie 3 parkingów ze 110 miejscami postojowymi.

Promocja projektu:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H