• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Ciechanowie

W dniu 24 marca 2010 roku w Ciechanowie została podpisana Umowa Nr RPMA.06.01.00-14-090/08-00 o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Ciechanowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 5.697.271,36 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR: 3.274.765,36 zł.
Wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów: 2.422.506 zł
Wydatki niekwalifikowane: 221.990,69 zł.
Poziom dofinansowania: 59,81% kosztów kwalifikowanych
Data złożenia wniosku: 29.09.2008 r.

Okres realizacji projektu:
rzeczowy: 30.04.2007 r. – 31.01.2011 r.
finansowy: 30.04.2007 r. – 28.02.2011 r.

Celem projektu była intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie zachowanie i kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych, zachowanie w należytym stanie jednego z najcenniejszych obiektów architektonicznych Ciechanowa oraz zwiększenie jego funkcji społecznych, kulturowych i edukacyjnych. Dzięki rewitalizacji nastąpiła poprawa wizerunku miasta, a zwłaszcza centrum, wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, zwiększenie oferty kulturalnej i społecznej dla mieszkańców i turystów, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Ciechanowa. W wyniku realizacji projektu obiekt pełni szereg nowych funkcji społecznych i kulturalnych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców, turystów oraz jest reprezentacyjnym budynkiem w mieście, wpływającym na wzrost jego atrakcyjności i poprawę wizerunku.

Po przeprowadzonej rewitalizacji pomieszczeniom ratuszowym zostały nadane nowe funkcje. W piwnicach pod najstarszą częścią znajduje się siedziba Pracowni Dziejów Miasta. W Pracowni będą odbywały się lekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji regionalnej, będzie ona prezentowana delegacjom zagranicznym. Pod częścią północną zlokalizowana jest kotłownia z piecem na paliwo gazowe, a pod oficyną wschodnią – pomieszczenia magazynowe i 1 stanowisko garażowe. Na parterze w skrzydle wschodnim znajduje się siedziba USC, wykorzystywana również jako reprezentacyjna sala miasta do organizacji wymiany doświadczeń z delegacjami miast partnerskich i różnych spotkań, z wejściem od Placu Jana Pawła II. W najstarszej części obiektu na parterze jest Sala współpracy europejskiej i partnerstwa miast, Punkt Informacji Turystycznej oraz Info-kiosk z multimedialnymi prezentacjami miasta, zabytków, bazy turystycznej oraz podłączeniem do Internetu. Na piętrze znajdują się reprezentacyjne pomieszczenia władz miasta. Poddasze nad skrzydłem głównym pozostaje nieużytkowe, a nad skrzydłem wschodnim są pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Dzięki przebudowie ul. Warszawskiej i rewitalizacji Pl. Jana Pawła II w Ciechanowie powstaje przestrzeń publiczna dla mieszkańców. Ratusz – jako perła architektury neogotyckiej, z pięknie rozbudowaną elewacją, został właściwie wyeksponowany w pejzażu kulturowym miasta.

Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem.

Działania w ramach projektu polegały na:

 • osuszeniu ścian budynku,
 • wzmocnieniu ścian fundamentów, stóp ceglanych, ław kamiennych, spękań i filarów ceglanych.,
 • zmianie dachu bryły wschodniej na czteropołaciowy,
 • całkowitej wymianie stropów drewnianych nad parterem i piętrem na stalowe niepalne,
 • wyburzeniu ścianek działowych,
 • w bryle głównej wybudowano nową żelbetową klatkę schodową w miejsce istniejącej,
 • wymianie zniszczonych elementów więźby dachowej,
 • odtworzeniu łukowych nadproży nad otworami drzwiowymi,
 • wymianie istniejących schodów wewnętrzne i zewnętrzne,
 • w budynku głównym wszystkie okna zostały odtworzone zgodnie z pierwotną formą i wytycznymi konserwatora, z zachowaniem sklepieni łukowych nad otworami drzwiowymi wewnątrz budynku,
 • drzwi wejściowe i wewnętrzne do pomieszczeń nawiązują do stolarki neogotyckiej,
 • ściany zewnętrzne części wschodniej zostały ocieplone,
 • wykonano umycie całej elewacji metodą ciśnieniową, miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy zostały czyszczone mechanicznie i zneutralizowane, uzupełniono ubytki materiału i tynku, fryzy podokapowego, arkadek i filarków,
 • kolorystyka budynku pozostała bez zmian,
 • elewacja frontowa ratusza została oświetlona.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H